Tehnični opis

 

1. UVOD

V centru Domžal, na Karantanski ulici nasproti doma upokojencev namerava investitor zgraditi večstanovanjski objekt s podzemno garažo. V objektu bo 20 stanovanj različnih velikosti. Objekt bo imel podzemno garažo in nadzemni del, ki bo zgrajen iz masivnega križno lepljenega lesa. Stanovanja bodo omogočala bivanje v ugodni klimi s svetlimi prostori s poudarkom na energetski učinkovitosti.

Inovativni pristop h gradnji in trajnostno naravnana gradnja s poudarkom na energetski učinkovitosti je edinstvena v Sloveniji.

 

2. LOKACIJA

Lokacija objekta bo na zemljiških parcelah 4527/4, 4528/6, 4528/7 in 4539/2  k.o. Domžale. Objekt bo odmaknjen od Karantanske ceste in razmejuje obcestno pozidavo na severu in enodružinsko pozidavo na jugu. Lokacija v središču mesta omogoča odlično dostopnost do vseh pomembnih mestnih funkcij (transport, javne ustanove, zdravstveni dom, mestni park, trgovine) in prometno povezavo z okolico preko mreže javnih cest in bližnjega priključka na AC.

 

3. ARHITEKTURNA ZASNOVA

3.1 ZUNANJA UREDITEV IN PROMETNE POVRŠIN

Večstanovanjski objekt se bo nahajal na Z delu parcele. V njem bo 20 stanovanjskih enot v 4 etažah. Vhod v objekt bo z vhodne ploščadi na V strani. Dostop do objekta bo preko novega priključka na Karantansko cesto. Dostopna cesta se bo končala s parkiriščem za stanovalce, od koder je neposreden dostop do ploščadi pred vhodom v objekt.  Ob parkirišču je predvidena pokrita uvozno izvozna klančina. V podaljšku strehe klančine bo prostor za kolesarnico in zbiralnike za komunalne odpadke. Na ploščadi pred vhodom je predvideno otroško igrišče in skupne odprte površine za vse stanovalce. Ostale površine neposredno okoli objekta bodo namenjene lastnikom pritličnih stanovanj. Ob parcelni meji bo potekala dostopna pot.  Na Z delu parcele bo tudi požarni izhod iz garaže.

3.2 PODZEMNA GARAŽA

V kleti je predvideno parkirišče z 31 parkirnimi mesti, ter servisni prostori stanovalcev (shrambe, kotlovnica, prostor za čistila. Dostop do garaže bo preko pokrite uvozno/izvozne klančine, ki se nahaja na SV delu objekta. Vhod/ izhod iz garažo bo preko notranjega stopnišča, dodatno ima garaža še požarni izhod, ki je lociran na ob zahodni steni garaže.

3.3 ZASNOVA KONSTRUKCIJE PODZEMNEGA DELA

Klet objekta je zasnovana kot armiranobetonska konstrukcija. Obod objekta je izoliran proti vdoru vode. Plošča nad kletjo je armiranobetonska z ojačitvami (nosilci) in toplotno izolirana na predelu stanovanj.

3.4 ZASNOVA KONSTRUKCIJE NADZEMNEGA DELA
3.4.1 SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ

Nosilne plošče nad etažami bodo iz masivnih križno lepljenih plošč ustrezne debeline. Na njih je predvideno

nasutje kamnitega drobirja, ki ob toplotni izolaciji in estrihu skrbi za ustrezno zvočno izolativnost. Mokri in zunanji prostori (balkoni  in terase) so dodatno izolirani z hidroizolacijo, ki preprečuje vdor vode do konstrukcije. Pred finalnim slojem keramike bodo uporabljeni še dodatni hidroizolativni premazi.

Nekateri stropovi v stanovanjih (razen terasne etaže) bodo brez obdelave (vidna nosilna lesena plošča). V terasni etaži pa bo prav tako pri nekaterih  stenah vidna nosilna lesena plošča.

Streha nad zadnjo (terasno) etažo bo izvedena iz lahkih lesenih nosilcev ustrezne višine. Med njimi bo vgrajena toplotna izolacija.

3.4.2 SESTAVE VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ

Vse nosilne stene bodo iz masivnih križno lepljenih plošč debeline 10 cm. Glede na statične zahteve bodo stene lahko mestoma ojačane z lesenimi stebri ali kovinskimi profili. Zunanje stene bodo zunaj izolirane s kameno volno debeline 15 cm, finalni sloj pa bo tankoslojna kontaktna fasada. Vse nosilne stene bodo imele enostransko vgrajeno inštalacijsko ravnino, kjer bo prostor za inštalacije. Končna obloga sten bodo mavčno – kartonske plošče, pri čemer bodo stene proti sosednjim stanovanjem imele dvojno mavčno - kartonsko steno in dodatno zvočno izolacijo. V mokrih prostorih pa bo vgrajena keramika.

3.4.3 STANOVANJA

 V objektu bo 20 stanovanjskih enot. Stanovanja bodo dostopna preko hodnika, ki poteka po sredini objekta. Večina stanovanj bo imela odprtine na 2 različne strani objekta. Stanovanja bodo osvetljena preko velikih okenskih odprtin, imela bodo možnost dostopa do pripadajočih zunanjih površin (balkon, terasa, atrij) odvisno od lege in velikosti stanovanja. Shrambe stanovanj bodo v kletni etaži. Tlak v stanovanjih bo parket, v mokrih in servisnih prostorih pa keramika.

3.4.4 SHRAMBE

Shrambe stanovanj bodo v kletni etaži. Shrambe bodo zidane in zaprte s kovinskimi vrati. Vsaka shramba bo opremljena z električno vtičnico in lučjo.

3.4.5 VHOD

Vhodni del bo umaknjen v notranjost in tako zaščiten pred neposrednimi vremenskimi vplivi. V vetrolovu se bodo nahajali poštni nabiralniki. Pred in v vetrolovu bo nameščen predpražnik. Talna obloga bo umetni kamen.

3.4.6 STOPNIŠČE, DVIGALO IN HODNIKI

Edino stopnišče, ki služi kot požarni izhod, bo ločeno od hodnika s požarnimi vrati. Povezovalo bo vse etaže  v objektu. V vrhnji etaži bo nameščena odprtina, ki bo služila prezračevanju in odvodu dima v primeru požara. V sklopu stopnišča bo nameščeno dvigalo notranjih dimenzij 110 cm x 210 cm.

3.4.7 ATRIJI

Pritlična stanovanja bodo imela izhode na prosto. Vsakemu stanovanju je odmerjeno pripadajoča površina atrija. Del atrija bo tlakovan, del ozelenjen. Atriji bodo zamejeni z ograjo.

3.4.8 BALKONI

Večina stanovanj v etažah bo imela balkone. Balkoni bodo imeli ograjo višine 1 m.

3.4.9 TERASE

Eno stanovanje v 2. nadstropju in vsa stanovanja v terasni etaži bodo imela omogočen dostop na pripadajočo teraso. Del terase bo tlakovan, del pa nasut s prodcem. Vse terase bodo ograjene z ograjo višine 1 m.

3.4.10 STREHA

Streha nad zadnjo etažo bo ravna z blagim naklonom za odvod meteornih voda. Finalna kritina bo EPDM guma ali podoben trajno obstojen material. Vertikalni žlebovi ne bodo vidni.

3.4.11 FASADNA OBLOGA

Fasada objekta bo tankoslojna kontaktna fasada. Terasna etaža bo obložena s cementno vlaknenimi ali HPL ploščami.

3.4.12 STAVBNO POHIŠTVO

Okna bodo lesena s trislojno zasteklitvijo. Vse okenske odprtine nad pritličjem s parapetom nižjim od 1 m bodo imele zunanje ograje, ki preprečujejo padce. Okna bodo opremljena z zunanjimi žaluzijami na elektromotorni pogon.

Vhodna vrata v stanovanje bodo požarna s samozapiralom. Finalna obloga vhodnih vrat bo lesena. Notranja vrata bodo lesena, z leseno oblogo in lahko sredico.

Vhodni portal bo kombinacija steklenih sten in vhodnih vrat. Okvirji bodo aluminjasti.  Vrata na stopnišče bodo protipožarna s samozapiralom in dimotesna. Vrata bodo aluminijasta s steklenim polnilom.

 

4 STROJNE INŠTALACIJE

4.1 OGREVANJE

Objekt se bo ogreval preko centralne kotlovnice na lesne pelete. Kotlovnica in zalogovnik za pelete sta locirana v kleti. Stanovanja se bodo oskrbovala z vročo vodo iz kotlovnice, ki bo v stanovanju preko toplotne podpostaje ogrevala cevne razvode za centralno in sanitarno vodo v stanovanju. Števec porabe bo lociran v stanovanju. V vseh stanovanjih  je predvideno talno gretje, v kopalnicah pa bo še dodatni kopalniški radiator z električnim grelcem.

4.2 PREZRAČEVANJE

Vsako stanovanje bo imelo vgrajen svoj prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote. Dovod in odvod zraka bosta peljana na fasado objekta. Centralno prezračevanje stanovanjske enote deluje tako, da se porabljen zrak zajema v prostorih s povečano vlago in neprijetnimi vonjavami (kopalnica, kuhinja, WC) in svež zrak dovaja v spalnih in bivalnih prostorih (spalnice, dnevni prostor).  Dovod zraka bo filtriran in ogret na želeno temperaturo. 

Prezračevanje stopnišča bo preko odprtine na vrhu stopnic. Prezračevanje kletne etaže pa bo naravno preko odprtin v plošči nad kletjo.

4.3 KLIMATIZACIJA

Vsako stanovanje bo imelo pripravljeno inštalacijo za montažo klimatske naprave. Predvideno bo mesto za postavitev notranje in zunanje enote ter vmesna povezava.

4.4 VODOVOD

Preko centralnega vodomera bo vod hladne vode speljan do vsakega stanovanja.  Števec porabe bo lociran v stanovanju.

 

5 ELEKTRO INŠTALACIJE

Vsa stanovanja bodo opremljena z visokonapetostno električno napeljavo. Števci porabe so  locirani v kleti, omarica z varovalkami pa v stanovanju. Stanovanje bo opremljeno z osnovno razporeditvijo razvodov, vtičnic in stikal, ki omogočajo namestitev standardnih luči in naprav.

6 NIZKONAPETOSTNE INŠTALACIJE

Vsa stanovanja bodo imela napeljan TK vod, ki omogoča priklop na TK omrežje izbranega ponudnika. Po stanovanju bo napeljan osnovni LAN razvod za priklop TV sprejemnika v dnevnem prostoru in sobah. 

V vsakem stanovanju bo nameščen domofon, z glasovno in video povezavo z vhodnimi vrati.